Meniscusscheur

De meniscus is een wigvormig stuk kraakbeen dat tussen het boven- en het onderbeen zit. De functie
bestaat uit schokabsorptie en verspreiding van de druk over het kraakbeen. In een knie zit zowel aan
de binnenzijde als aan de buitenzijde een meniscus


Scheuren van een meniscus komen voor in verschillende types en worden beschreven naargelang het
uitzicht van de scheur. Zo zijn er longitudinale scheuren, horizontale scheuren, flapscheuren, radiaire
scheuren,hengselscheuren,...


Bij jongere mensen wordt een meniscusscheur meestal opgelopen tijdens sport. Vaak treedt het letsel op tijdens een rotatiebeweging. Bij oudere mensen gaat het meestal om degeneratieve scheuren. De meniscus is door slijtage verzwakt en kan dan bij een banale beweging zoals rechtkomen van een zetel of hurken scheuren. Het gevolg van een meniscusscheur is dat u pijn zult ondervinden wanneer deze scheur belast wordt. Dit gebeurt meestal bij diepe buiging en pivotbewegingen. Het kan gebeuren dat er een verspringingsgevoel of een bloccage optreedt. Meestal is er ook lichte zwelling van de knie. Sommige
mensen hebben doorzakkingsgevoel. Meestal kan de diagnose met vrij grote zekerheid bij klinisch onderzoek worden vastgesteld.
Bevestiging van de diagnose kan worden bekomen met een NMR-scan.
De behandeling bestaat uit een kijkoperatie waarbij het gescheurde stuk van de meniscus wordt verwijderd. Deze ingreep wordt in dagkliniek uitgevoerd. De knie mag onmiddellijk bewogen en belast worden. U dient er wel rekening mee te houden dat er de eerste weken na deze ingreep nog enige hinder zal zijn door reactie van de knie op de ingreep zelf. Deze hinder bestaat uit warmte en zwelling die gebonden zijn aan de belasting die van de knie wordt gevraagd.

Bij jonge mensen is het bij bepaalde types van meniscusscheur mogelijk om een hechting van de meniscus uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat de meniscus wordt bewaard, wat een gunstig effect heeft op de belasting van het kraakbeen op lange termijn. De beslissing of er een hechting kan worden uitgevoerd dient meestal tijdens de ingreep te worden genomen. Er wordt wel vooraf met de patiënt besproken of hij deze behandeling wenst, gezien de revalidatie meer belastend is dan wanneer een stuk meniscus wordt verwijderd. De hechting moet in de eerste weken na de ingreep worden beschermd. Daarom zal in de eerste weken de beweeglijkheid en de belasting van de knie worden beperkt.